T 013-5331985 | E info@css-schoonmaak.nl

Schoonmaken is een Vak!

Op 17 april heeft CSS Schoonmaakdiensten BV het keurmerk ‘Schoonmaken is een Vak!’ uitgereikt gekregen uit handen van keurmerkinspecteur dhr. M. De Jong van Keurmerk Nederland.

Het is een teken voor de organisatie en haar klanten dat CSS Schoonmaakdiensten BV op een goede manier invulling geeft aan eisen voor onder andere de administratie, het naleven van de schoonmaak CAO, de arbeidsomstandigheden en omgang met klanten en personeel.

CSS Schoonmaakdiensten BV  is trots dat zij aan deze eisen kan voldoen.

 

Wat is het Keurmerk ‘Schoonmaken is een Vak!’?
Een bedrijf ontvangt pas het keurmerk als zij voldoet aan de eisen van het keurmerk zoals vereniging ‘Schoonmaken is een Vak!’ die heeft vastgesteld. De controle op invulling en naleving van dit eisenpakket vind plaats door de keurmerkinspecteurs van Keurmerk Nederland.

Volgens de eisen van het keurmerk voor de schoonmaakbranche moet het kwaliteitsbeleid op papier staan, moet er gewerkt worden volgens de code verantwoordelijk marktgedrag en moet de CAO nageleefd worden. Ook moeten de arbeidsrisico’s geïnventariseerd zijn en beheerst worden. Ladders en ander werkgereedschappen moeten periodiek gekeurd zijn.

Daarnaast moet de organisatie zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het schoonmaakvak.

 
Meer informatie
CSS Schoonmaakdiensten BV heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Voor meer informatie hierover kunt U contact opnemen met Rogier Coppejans op 013 5331985.

op de foto, links R. Coppejans, directeur CSS Schoonmaakdiensten en rechts dhr. M. De Jong van Keurkmerk Nederland